فن کویل OAK

 صنایع تهویه مطبوع ،OAKبا سالها تجربه در زمینه HVACارانه دهنده فن آوری و کیفیتی متمایز، به عنوان زیرمجموعهای از شرکت شناخته شده آلمانی GEA
Group Companyشروع بکار نموه و در سال ۲۰۱۲توسط شرکت آلمانی BOSCHبصورت کامل خریداری شد و به عنوان کارخانه محصولات تهویه مطبوع سنگین
و نیمه سنگین BOSCHآلمان فعالیت خود را ادامه داد. این شرکت از سال ۱۸۹۸در آلمان شروع به کار نموده که با بیش از ۱۱۵سال تجربه و فعالیت در زمینه های
گوناگون صنعتی، نامی آشنا و صاحب سبک می باشد

کارخانه OAKبا بکارگیری تجهیزات وتکنولوژی کشورهایی همچون آلمان و آمریکا و نیز با استفاده از تکنیک های ساخت و مدیریت کیفی مطابق با استانداردهای کشور
آلمان ، تولیدات خود را ارشه میدهد. در ضمن این کمپانی، مرکزی مجهز با همکاری National academy of architecture scienceتاسیس کرده که در آن به  تست تولیدا خود میپردازد که این آزمایشات سخت و کاربردی منجر به بالارفتن کیفیت و رسیدن به سطح بالایی از استاندارد های موجود می گردد. همچنین واحد تحقیق و توسعه()R&Dاین مجموعه با بر دانشگاه Tsinghua ۰در تعامل و همکاری می باشد. تمامی تولیدات از سال ۱۹۹۵دارای گواهینامه ISO ۹۰۰۱.۲۰۰۰ونیز استاندارد CEبوده و نحوه عملکرد و کارایی آنها مطابق با فاکتور های استاندارد جهانی EUROVENTتست و گواهی می گردد. و به عنوان یک کارشناس کیفیت هوا همواره توجه کامل به درجه حرارت اتاق ، رطوبت هوا، میزان ، CO۲و خلوص هوا (حتی تا حد کیفیت اتاق تمیز) در دستور کار بوده است.

 محصولات ضمن سازگاری با محیط زیست دمای مطلوبی را برای کاربر فراهم میسازد. این مجموعه به عنوان یکی از پیشروان اراثه دهنده راه حل های سیستم های تهویه مطبوع شوایط منحصر به فر دی وا بوای مشتر باو در امو تامو با کیفت تو بو قطعات، دستگاه ها و خدمات فر اهم اورده است

مشخصات فنی انواع فن کویل OAK